Η επιστημονική ψυχολογική μεθοδολογία της εφαρμογής FiD

Η θεωρία των βασικών συναισθημάτων του Plutchik

Η συναισθηματική αυτοκαταγραφή έχει βασιστεί στην θεωρία των βασικών συναισθημάτων του Plutchik. Η ψυχοεξελικτική θεωρία του συναισθήματος του Plutchik είναι μια γνωστή κατάταξη των συναισθηματικών αντιδράσεων χτισμένη γύρω από οκτώ πρωτογενή συναισθήματα: το θυμό, το φόβο, τη θλίψη, την αηδία, την έκπληξη, την προσδοκία, την εμπιστοσύνη και τη χαρά.


Κύκλος συναισθημάτων του Plutchik (Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Plutchik)

Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης εμπεριέχει ένα σύνολο ικανοτήτων μεταξύ των οποίων είναι:

  1. να βρίσκουμε κίνητρα για τον εαυτό μας,
  2. να αντέχουμε τις απογοητεύσεις,
  3. να ελέγχουμε την παρόρμησή μας και να χαλιναγωγούμε την ανυπομονησία μας,
  4. να ρυθμίζουμε σωστά τη διάθεσή μας και να εμποδίζουμε την απογοήτευση να παρεμβαίνει στην ικανότητά μας για ορθή σκέψη,
  5. να έχουμε ενσυναίσθηση και ελπίδα.

Η μέθοδος αυτοκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης

Η διαδικασία της αυτοκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης, περιλαμβάνει τη συστηματική παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς, όπως η συναισθηματική αντίδραση, η δυσλειτουργική σκέψη και / ή η προβληματική συμπεριφορά. Η μέθοδος αυξάνει την επίγνωση των συναισθημάτων, βοηθάει να γνωρίζουμε το πλαίσιο που τα βιώνουμε και επιτρέπει να τα συνδέουμε με σκέψεις και γεγονότα της ζωής μας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας προετοιμάζει θετικά για αλλαγές στις πεποιθήσεις, τον τρόπο σκέψης μας και στην εύρευση των λύσεων για τα προβλήματά μας. Σχετικές προσεγγίσεις έχουν διερευνηθεί μέσα από ένα πλήθος επιστημονικών ερευνών και έχουν παρουσιάσει θεαματικά αποτελέσματα στη μείωση του άγχους, των κρίσεων πανικού, των ήπιων συμπτωμάτων κατάθλιψης και άλλων συναισθηματικών διαταραχών.

Η μέθοδος Ecological Momentary Assessment (EMA)

Η Ecological Momentary Assessment (EMA) αποτελεί μια μέθοδο συλλογής δεδομένων που αφορούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές ή/και τις οργανικές λειτουργίες των ατόμων. Η μέτρηση γίνεται στο πραγματικό περιβάλλον των συμμετεχόντων μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνικών. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1994 από τους Stone και Shiffman.

Οι μετρήσεις της μεθοδολογίας EMA, έχουν αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστες και έγκυρες, μπορούν να δείξουν ένα εξαιρετικό ταίριασμα μεταξύ της μέτρησης και του θεωρητικού ορισμού του αποτελέσματος, να μειώσει την εξάρτηση από την αναδρομική μνήμη και να μειώσει την ανάγκη να στηρίζονται σε ενοποιητικές αποφάσεις ψυχολόγου ή του θεραπευόμενου (Stone, A. A., & Shiffman, S. (1994). Ecological momentary assessment (EMA) in behavorial medicine. Annals of Behavioral Medicine 16 (3): 199-202)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική ψυχική Υγεία (e-mental health): διαδικτυακή εφαρμογή αυτoκαταγραφής και αυτοπαρατήρησης άγχους
Σημείωση

Η εφαρμογή FiD δεν είναι ψυχοθεραπευτικό εργαλείο, δεν αντικαθιστά την ψυχοθεραπεία, ούτε συμβουλεύει ψυχοθεραπευτικά τον χρήστη. Αποτελεί το πρώτο βήμα για την αυτοεπίγνωση του χρήστη και της κατανόησης των συναισθημάτων του και μέσα από μία συγκεκριμένη μεθοδολογία στοχεύει να τον βοηθήσει να διαχειριστεί τις δυσκολίες του, χωρίς να παρεμβαίνει. Η λειτουργικότητά της έχει διερευνηθεί σε χαμηλά και ήπια επίπεδα άγχους και σε ανθρώπους που είναι λειτουργικοί. Οι δημιουργοί της εφαρμογής συνιστούν να απευθυνθείτε σε έναν ψυχολόγο ή ψυχίατρο αν τα συμπτώματά σας είναι δυσλειτουργικά ή αν υπάρχει διάγνωση ψυχικής διαταραχής.